Tài trợ

Kinh phí duy trì website và thực hiện khoá học hoàn toàn do cá nhân tôi bỏ ra duy trì. Tôi cũng nỗ lực để đi xin kinh phí từ một số nguồn khác. Kinh phí “xin được”, sẽ dành hoàn toàn cho việc trao học bổng và/hoặc phục vụ cho các bạn học viên tham gia học được tốt hơn.

Nếu bạn có nhã ý tài trợ, hãy liên hệ với tôi hoặc gửi comment vào ô dưới đây.