Nov
30
2010

Bài 5 – Hằng, biến biến và cách nhập dữ liệu từ bàn phím

(Bài học lên mạng ngày 30/11/2010) Kết thúc bài này, chúng ta sẽ có trong tay gần như đầy đủ “vũ khí đạn được” để tăng tốc, bắt tay vào viết những chương trình tương đối hoàn chỉnh và hữu ích.

Nov
27
2010

Thảo luận về bài tập 4 (tiếp theo)

php2

Tôi rất vui vì các bài gửi về cho bài 4 có chất lượng khá đồng đều. Các bạn làm bài tốt

Nov
25
2010

Thảo luận về bài tập 4

php2

Người nộp bài sớm nhất là bạn Nguyễn Võ Cao Minh, và bạn làm bài khá tốt. Bắt đầu từ bài này, tôi sẽ comment theo cách sau: lấy bài giải của người gửi về sớm nhất và comment vào đó một cách chi tiết. Sau đó đăng lên cho các bạn coi đáp án và so sánh với bài giải của mỗi người. Bên cạnh đó, tôi vẫn comment nếu trong bài giải của bạn […]

Nov
21
2010

Bài 4 – Biến và kiểu dữ liệu

(Bài học lên mạng ngày 21/11/2010) Nếu đã từng lập trình qua với Pascal/C/C++, bạn sẽ thấy thật thoải mái khi lập trình với PHP vì sự “dễ dãi” đến không ngờ của nó trong việc quản lý biến.

Nov
19
2010

Thảo luận về bài tập 3

php2

PHP là trình thông dịch, nó không phải con người nên không có tư duy. Và khi thực hiện việc thông dịch, chính bản thân PHP nó cũng đã được lập trình để thông dịch theo những nguyên tắc, chu trình nhất định. Ở đây tôi muốn các bạn hiểu được nguyên tắc thông dịch của PHP và dò theo, nhằm tìm ra lỗi.

Pages:«123»