Browsing articles in "Thảo luận bài tập"
Dec
29
2010

Thảo luận về bài tập 6

php2

Trước khi bắt đầu thảo luận về bài tập 6, MMun có một số nhắc nhở sau: Các bạn đừng đặt tên file, thư mục có dấu tiếng Việt, vì khi mình chạy PHP để test code sẽ không chạy được. Tên file bài tập source code nên đặt theo dạng bai6.1.php, bai6.2.php hay bai6-1.php, bai6-2.php hay 6.1.php, 6.2.php v.v… đừng đặt là diem_tua.php, tim_so_lon_nhat.php vì khi mình comment mình sẽ không nhớ ra đó […]

Dec
7
2010

Thảo luận về bài tập 5

php2

Đặt ra nguyên tắc thì phải tuân theo. Nhưng cuộc sống luôn có những ngoại lệ. PHP cũng có ngoại lệ (các bạn sẽ được học sau). Và ngày hôm nay, tôi xin phép các bạn được sử dụng một ngoại lệ…

Nov
27
2010

Thảo luận về bài tập 4 (tiếp theo)

php2

Tôi rất vui vì các bài gửi về cho bài 4 có chất lượng khá đồng đều. Các bạn làm bài tốt

Nov
25
2010

Thảo luận về bài tập 4

php2

Người nộp bài sớm nhất là bạn Nguyễn Võ Cao Minh, và bạn làm bài khá tốt. Bắt đầu từ bài này, tôi sẽ comment theo cách sau: lấy bài giải của người gửi về sớm nhất và comment vào đó một cách chi tiết. Sau đó đăng lên cho các bạn coi đáp án và so sánh với bài giải của mỗi người. Bên cạnh đó, tôi vẫn comment nếu trong bài giải của bạn […]

Nov
19
2010

Thảo luận về bài tập 3

php2

PHP là trình thông dịch, nó không phải con người nên không có tư duy. Và khi thực hiện việc thông dịch, chính bản thân PHP nó cũng đã được lập trình để thông dịch theo những nguyên tắc, chu trình nhất định. Ở đây tôi muốn các bạn hiểu được nguyên tắc thông dịch của PHP và dò theo, nhằm tìm ra lỗi.

Pages:12»