Browsing articles from "March, 2011"
Mar
24
2011

Bài 8 – Vòng lặp FOR, phức tạp nhưng đầy sức mạnh

Cơ chế hoạt động của vòng lặp FOR

(Bài học lên mạng ngày 24/03/2011) Có nhiều cách để tạo ra một cấu trúc lặp trong PHP, nhưng (theo cảm nhận cá nhân của tôi thì) FOR được sử dụng nhiều hơn cả. Điều này khá dễ hiểu vì FOR trong PHP rất mềm dẻo và có thể giúp bạn giải quyết được mọi bài toán cần sự hỗ trợ của vòng lặp.